Công tác vệ sinh khử khuẩn đồ dùng đồ chơi phòng chống dịch bệnh covid 19.

Khi học sinh được nghỉ học ở nhà phòng chống dịch bệnh thì các cô giáo trường MN Hoa Mai luôn thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp học.


Tác giả: Hoàng Thị Thơ