27/06/20  Tin tức  28
. Trường MN Hoa Mai tổ chức cho 157 cháu trường MN Hoa Mai được trải nghiệm tại trường tiểu học Hoàng Xá 1 và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Hoàng Xá
 25/06/20  Tin tức  30
Trường MN Hoa Mai tổ chức 5 năm thực hiện chuyên đè Xây dựng trường MN Lấy trẻ làm trung tâm 
 28/05/20  Tin tức  39
Bài tuyên truyền phòng chống tham nhũng quý I năm 2020
 22/05/20  Tin tức  46
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ Tịch Hồ Chí Minh 
 21/05/20  Tin tức  53
TCách chăm sóc trẻ trong mùa dịch và khi học sinh đi học trở lai